200+ Birthday Wishes For Sister In Marathi [2024]

Birthday Wishes For Sister In Marathi: Birthday wishes are a sweet way to let your sister know how much you care on her special day. If your sister’s birthday is coming up and you want to wish her in Marathi, here are some lovely Birthday wishes for sister in Marathi you can share:

Also Read: 50 Happy Birthday Wishes For Father In Marathi

Birthday Wishes For Sister In Marathi

 1. नि तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🥳
 2. तुझ्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि आनंद जागृत होऊ द्या 🎈
 3. तुला आनंदी जन्मदिन जणून मनापासून शुभेच्छा! 🎉
 4. तुझ्यासाठी हा वर्षाचा सर्वोत्तम जन्मदिन असो 🎁
 5. भगवान तुला हंपर वर्षे देत राहो 🎂
 6. तुला खूप खूप खूप खूप खूप शुभेच्छा!! 🎊
 7. तुझ्या जीवनात केवळ सुख आणि आनंद येऊ द्या 🥳
 8. तुझ्या जीवनात केवळ मोठे मोठे आनंद येऊ द्या 🤗
 9. तुला खूप खूप खूप खूप खूप खूप शुभेच्छा! 🎉
 10. नि तुला खूप खूप खूप खूप शुभेच्छा! 🥳
 11. तुझा हा जन्मदिन अतिशय खास आणि मनमोहक असो 🎊
 12. तुला नेहमीच सुख, समृद्धी आणि आनंद मिळावा 🥳
 13. तुझ्या जीवनात सर्व काही चांगलेच रहावे असा मनोकामना 🎈
 14. नि तुला खूप खूप खूप शुभेच्छा 🎊
 15. नि तुला खूप खूप खूप खूप खूप शुभेच्छा 🎁
 16. या वर्षी तुझा जन्मदिन खूप आनंदायी राहो 🥳
 17. भगवान तुला सारे ख्वावे पूर्ण करुन देणारा वर्ष देऊ देवो 🎊
 18. तुझ्या जीवनात केवळ खुशी, समृद्धी, प्रेम राहो 🎉
 19. नि तुला 100 वर्षांपर्यंत जगण्यासाठी शुभेच्छा 🎂
 20. तुझ्यासाठी हा वर्षभर खूप खास व सुखद असो 🥳
 21. तुझ्या जीवनात केवळ सुख आणि आनंदच आला कायम राहो 🎉
 22. भगवान तुला हंपर वर्षे देउन तुझे सर्व स्वप्न पूर्ण करु देवो 🎁
 23. तुझा हा जन्मदिन खरोखरच खास आणि अविस्मरणीय ठरावा 🎊
 24. नि तुला जन्मदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा 🎈
 25. भगवान तुला सारे ख्वाहीमध्ये यश देऊन तुझे सर्व स्वप्न पूर्ण करु देवो 🤗
 26. तू माझी भावी आई सारखी आहेस नि तुला खूप खूप प्यार करते 🥰
 27. तुझ्या प्रगतीसाठी दिलेला हा वर्षभर खूप फलदायी ठरोवा 🎁
 28. तुझ्यासाठी हा सर्वोत्तम जन्मदिन असो 🥳
 29. तुझ्या आयुष्यात सारे आनंद येऊन रहावे 🎉
 30. तुझ्यासाठी हा वर्षभर खूप आनंददायक व सुखद असो 🎊
 31. भगवान तुला नेहमीच सुख देवो 🥳
 32. तुला तुझ्या जीवनात सर्व प्रकारचा सफलता मिळावी 🎈
 33. तुझा हा जन्मदिन खरोखरच मस्त व अतिशय खास ठराव 🎁

Happy Birthday Wishes For Sister In Marathi

 1. तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, भगवान तुला सर्व ख्वाहीमध्ये सफलता देऊन तुझे स्वप्न पूर्ण करावे. 🎉
 2. जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. भगवान तुला हंपर वर्षे आणि सुख देवो. 🥳
 3. तुझ्या जीवनात केवळ खुशियां राहाव्यात असे मनोकामना करते. 🎊
 4. तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. भगवान तुला हंपर आनंद देवो. 🎁
 5. तुझ्या जीवनात सारे चांगलेच घडावे असे मनोकामना करते. 🎈
 6. तुझ्या जीवनात केवळ खर्चात आलेल्या मनोरंजन राहावे. 🤗
 7. भगवान तुला हंपर मनचे देवो आणि सारे आयुष्य सुखद रहावे असे मी कामना करते. 🥰
 8. तुझ्या जीवनात केवळ सुख आणि समृद्धीच राहावी. 🎉
 9. भगवान तुला आयुष्यभर खुशी देउन तुझे सर्व स्वप्न पूर्ण करावे. 🥳
 10. जन्मदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुझा हा दिन खूप मनमोहक व क्षणी असो. 🎊
 11. तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. भगवान तुला सारे जीवन सुख देवो. 🎁
 12. तुझ्या जीवनात केवळ खर्चातच आनंद येवो असे मनोकामना करते. 🎈
 13. तुझ्या जीवनात केवळ प्रेम, सुख व समृधीच राहावी. 🤗
 14. तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. भगवान तुला हंपर वर्षे व आनंद देवो. 🥰
 15. तुझ्या जीवनात केवळ खुशिया व आनंद राहो या मनोकामनेने. 🥳
 16. तुझ्या जीवनात सारे चांगलेच घडावे असे मनोकामना करते. 🎉
 17. तुझ्या जीवनात केवळ सुख, समृधी व आनंदच राहावा. 🎊
 18. तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. भगवान तुला हंपर खुशी देवो. 🎁
 19. तुझ्या जीवनात केवळ खुशियां व आनंदाची लाट राहावी. 🥳
 20. तुझ्या जीवनात सारेच काहीतरी चांगलेच घडावे. 🎈
 21. तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. भगवान तुला सारे स्वप्न पूर्ण करावे. 🤗
 22. तुझ्या जीवनात केवळ सुख, आनंद आणि समृद्धीच कायम राहावी. 🥰

Heart Touching Birthday Wishes For Sister In Marathi

 1. नि तुला जन्मदिनाच्या खुप खुप मनापासून शुभेच्छा 🤍
 2. तू माझ्या जवळचं सर्वोत्तम व्यक्ती आहेस, नि तुला खूप प्रेम करते 💗
 3. तुझ्या जीवनात केवळ खुशी, सुख आणि आनंदच राहावा. 🥰
 4. नि तुला जन्मदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा माझ्या भावातून.. 💕
 5. तुझ्याप्रमाणेची बहिण नसती तर माझं आयुष्य किती धूळखात होतं.. 🤍
 6. तुझ्या प्रेरणेनेच मी आयुष्य समजू शकते.. तुला हृदयपूर्वक शुभेच्छा.. 💖
 7. नि तुला जन्मदिनाच्या खूप खूप प्यार.. तुझ्यासारखी बहिण नसती तर.. 🥰
 8. तुझ्या जवळ असल्यामुळेच माझं जगणं सुखावह आहे.. 🤍
 9. नि तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, तुझ्यामुळेच माझं जगणं अर्थपूर्ण आहे.. 💕
 10. तुला पाहून मला आयुष्यातील सर्व खटाटोपी कमी वाटतात..🤍
 11. तुझ्या मार्गदर्शनामुळेच मी आतापर्यंत पोहोचले आहे..🥰
 12. तुला जन्मदिनाच्या मनपासून शुभेच्छा, तुझ्या प्रेमाबरोबर माझं जगणं सुखी आहे..🤍
 13. तुझ्या प्रेमामुळेच माझ्या जगण्याला अर्थ आहे.. 💝
 14. तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, माझ्यासाठी तू महत्वाची आहेस.. 🤍
 15. तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, तुझ्यामुळेच मी आयुष्य साध्य करू शकते..🥰
 16. तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, तुझ्या प्रेमानेच माझं आयुष्य सुखद आहे..💗
 17. तुझ्या अस्तित्वामुळेच माझ्या जीवनाला अर्थपूर्ण वळण आले..🤍
 18. तू माझी आयुष्यातील सर्वोत्तम गोष्ट आहेस.. नि तुला प्यार.. 💖
 19. माझ्यासाठी तू सर्वात महत्वाची व्यक्ती आहेस.. 🥰
 20. तुझ्या प्रेमामुळेच माझं जीवन सार्थ आहे..🤍
 21. तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, माझ्यासाठी तू धडपडीची शक्ती आहेस..💕
 22. माझ्या जगण्यातील सुखद घडामोडी तुझ्या कारणाने घडल्या..🥰
 23. तुझ्यामुळेच माझं जीवन आणि स्वप्न सुखद आहेत..🤍
 24. तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.. तुझ्या प्रेमामुळेच माझं जगणं सुखकर आहे..💕
 25. तुझ्याशिवाय माझा कोणाशीही संवाद सुरु करणं अवघड आहे..🥰
 26. माझ्या जीवनातील सर्वात महत्वाची व्यक्ती तू आहेस..तुला खूप प्यार 💕
 27. तुला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, तुझ्याशिवाय माझं जगणं अर्थशून्य असत..🥰
 28. तुझ्या काळजी व प्रेमामुळेच मी आजवर जगू शकले.. 🤍
 29. तू माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम गोष्ट आहेस..तुला हार्दिक शुभेच्छा.. 💕
 30. तुझ्या प्रेमाचा आधार मिळाल्यानेच मी जगते.. 🥰
 31. तू माझ्या जीवनातील अमूल्य तोफ आहेस.. तुला खूप प्यार.. 🤍
 32. तुझ्यामुळेच माझं जीवन आनंदी आहे.. 💕
 33. तुझ्या प्रेमाची कृपा माझ्यावर कायम राहो.. 🥰
 34. तुझ्याशिवाय माझं जीवन अर्थशून्य ठरे.. 🤍
 35. तुझ्या प्रेमानेच माझं जीवन अनमोल ठरलं..💕
 36. माझ्यासाठी तू सर्वात महत्वाची व्यक्ती आहेस.. 🥰
 37. तुझ्या प्रेमाची कृपा माझ्यावर कायम राहो..🤍
 38. तू माझ्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहेस..💕
 39. तुझ्या पाठीशी असल्यामुळे मी धैर्य ठेवू शकते..🥰
 40. तुझ्या प्रेमामुळेच माझं जगणं अर्थपूर्ण ठरलं..🤍
 41. तुझ्या प्रेमानेच मी आतापर्यंत पोहोचले..💕
 42. तुझ्या प्रेमाची कृपा माझ्यावर कायम राहो हीच माझी कामना..🥰
 43. तुझ्या काळजी व प्रेमामुळेच मी आजपर्यंत सुखी राहिले..🤍
 44. तुझ्या काळजीमुळेच माझं आयुष्य सुखद झालं..💕
 45. तुझ्याशिवाय माझं जीवन अर्थशून्य ठरेल..🥰
 46. तुझ्या प्रेमाचा आधार माझ्या आयुष्यात अमूल्य आहे..🤍
 47. तुझ्या प्रेमामुळेच मी आयुष्य सांभाळले..💕
 48. तुझ्या प्रेमामुळेच माझं जीवन अर्थपूर्ण ठरलं..🥰

Birthday Wishes For Sister In Marathi Funny

 1. नि तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. पण वय वाढल्यावर मी तुला सोडणार नाही 😂
 2. तुझा जन्मदिन आहे म्हणून मी तुला या वर्षी बघणार नाही 😝
 3. नि तुला जन्मदिनाच्या 100 वर्षांपर्यंत जगण्याच्या शुभेच्छा 😆
 4. आता मुलगी नाहीस तर आजी झालीस ना 🤣
 5. तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. केक साठी पैसे द्या 🤑
 6. नि तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. पण गिफ्ट मी देणार नाही 😜
 7. तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. पण काय दिलं ना तुला गिफ्ट? 😅
 8. तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा…पण तुझी वय नांदणी आता कमी होतेय 🤭
 9. नि तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. मात्र तुला आता व्हायचं नाही का? 😂
 10. तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. गिफ्ट कशा आकाराचं घ्यायचं? 😛
 11. नि तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. आता काय मजा करता कामा घेऊ का? 🤣
 12. तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. आता लठ्ठी देऊ फेकू का तुला? 😆
 13. नि तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. आता तुझं वय किती आहे माहिती आहे का मला? 😂
 14. तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. सण पण नाहीतर गिफ्ट देणार काय? 😝
 15. तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. पण मी खरंच तुला भेटणार काय? 🤣
 16. तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. पण क्या तुझी वय नांदणी का होतेय? 😅
 17. तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. काय खायला मिळणार? 🤭
 18. नि तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. काय तू आता चांगलीच वडील झालीस? 😂
 19. तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. आता लठ्ठी घेऊन बाजूला जा 😝
 20. तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. पण मी तुला लोकनियमात धाडणार का? 🤣
 21. तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. पण हे वर्ष तुझं अंतिम वर्ष ठरलं तर? 😆
 22. नि तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. पण आता तुझी वय नांदणी होतेय हे माहितीय? 🤭
 23. नि तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. पण सण काढले का बरोबर? 😛
 24. तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. पण हे वर्षही तुझं अंतिम ठरलं तर? 🤣
 25. नि तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. पण आता गिफ्ट मागणार का? 😂
 26. नि तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. पण आता तुझी वय किती झाली? 😝

Funny Birthday Wishes For Sister In Marathi

 1. 🎂आज तुझ्या वाढदिवसाचा दिवस आहे. तू पूर्णपणे चांगली आहेस. आता आनंद व्हा आणि पार्टी कर! 🥳
 2. 🎁या वर्षी तुला आत्तापर्यंतचे सर्वात चांगले भेटवस्तू मिळतील. हे मात्र माझ्याकडून नाही तर तुझ्या अण्णाच्याकडून! 😂
 3. 🎈तुझा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी अखेर मी आलो! पण जेव्हा तू खास पार्टीसाठी तयार होईल तेव्हाच. 😜
 4. 🎉आता तुला वर्ष वाढले आहे. मी तुला माफ कर, तुला फक्त अडवण्यासाठीच पाठवले होते. 😂
 5. 🎊या वर्षी तुला खरं च खूप साधारण भेट दिली जाईल. पण नाराज व्हा म्हणून नाही, तर कारण माझ्याकडे पैसे नाहीत! 🤣
 6. 🎈या वर्षी तुझे वर्षभरातले सर्वात चांगले भेट तुला मिळणार आहेत. मी तिथे नसणार! 😂
 7. 🎁तुला माझ्याकडून काहीच भेट मिळणार नाही. पण मी तुला आशीर्वाद देतो. आनंदी वाढदिवस! 😜
 8. 🥳आता तुझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी माझी जबाबदारी संपली आहे. तुझ्या अण्णांना सांग की मी तुला भेट देईन! 🤣
 9. 🎉हॅप्पी बर्थडे टू यू! आता तुझे वय वाढले आहे पण माझ्या तुला त्रास देण्याची परवानगी कायम आहे. 😜
 10. 🥳तुला माझ्याकडून काही नाही मिळणार, पण अशी आहे माझी स्वभावी किंमत. हॅप्पी बर्थडे! 🎂
 11. 🎂या वर्षी देखील तुला माझ्याकडून कॉम्प्लीमेंट्री कॅक मिळेलच. 😂
 12. 🎈आज तुला खूप खूप आशीर्वाद मिळतील. पण माझ्याकडून खास भेट नाही! 😝
 13. 🎉या वर्षी तुला माझ्याकडून सर्वात चांगला आशीर्वाद मिळणार आहे. असं वाटतं मला! 😂
 14. 🎁हॅप्पी बर्थडे दिस! माझ्याकडून काहीच भेट नाही, पण मी तुला फक्त त्रास देईन असं वाचून घ्या. 🤣
 15. 🎂आता तुला माझ्याकडून काही मिळणार नाही. पण हॅप्पी बर्थडे असे म्हणून घ्या. 😂
 16. 🎊खरंच माफ कर, पण माझ्याकडे तुला काही भेटासाठी पैसे नाहीत. बरोबर आहे? 🙈
 17. 🎉या वर्षी तुला माझ्याकडून सर्वात महागडे भेट मिळणार आहे- काहीच नाही! 😂🤣
 18. 🎈तुझा वाढदिवस होतोय पण माझ्याकडे काही नाही. पण आनंदी राह! 😜
 19. 🎁आज तुझा खास दिवस आहे पण माझ्याकडून भेट नाही, सोरी! हॅप्पी बर्थडे 🎂

Birthday Wishes For Sister In Marathi Comedy

 1. 🥳 तुला माझ्याकडून काही खास मिळणार नाही पण तरीही खूपखूप खूप आनंदी राह!
 2. 🎉 माझ्याकडे तुला कोणतंही गिफ्ट नाही पण मी तुला फक्त त्रास देईन हे माना.
 3. 🥳 तुझा वाढदिवस आहे पण माझ्याकडे काहीच नाही. खेचून ने आता!
 4. 🎂 उद्या तुझा वाढदिवस आहे पण माझ्याकडे काहीही नाही. माफ कर!
 5. 🎈 शुभेच्छा! माझ्याकडे तुला काहीच भेट नाही पण आनंद घ्या.
 6. 🎉 बर्थडे गर्ल! माझ्याकडून काहीच नाही पण आनंदी राह.
 7. 🎁 तुझा दिन आहे पण माझ्याकडे गिफ्ट नाही. माफ कर बहिण!
 8. 🎊 खरं तर माझ्याकडे तुला काहीच नाही पण हॅप्पी बर्थडे!
 9. 🥳 तुझा वाढदिवस आहे पण माझ्याकडे इतकीही पैसे नाहीत. दुखावू नकोस!
 10. 🎉 बर्थडे बहिण माझ्याकडून काहीच नाही. पण तरीही आनंद घ्या तू!
 11. 🎂 हॅप्पी बर्थडे! माझ्याकडे काही नाही पण तरीही मजा करा.
 12. 🎈 तुला माझ्याकडून काहीच नाही पण आनंदी राह बहिण.
 13. 🎁 माझ्याकडे तुला काही भेट नाही पण वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 14. 🎊 खरं तर माझ्याकडे तुला काहीच नाही पण तरीही आनंद घ्या बहीण.
 15. 🥳 तुझा वाढदिवस आहे पण माझ्याकडे काही नाही. माफ कर!
 16. 🎉 बर्थडे गर्ल माझ्याकडून काहीच नाही पण हॅप्पी राह!
 17. 🎂 माझ्याकडे तुला कोणतेही गिफ्ट नाही पण तरीही आनंदी वाढदिवस घ्या.
 18. 🎈 तुझा वाढदिवस आहे पण माझ्याकडे काहीच नाही. माफ कर प्लीज!
 19. 🎁 बहिण, माझ्याकडे तुला काहीच नाही पण खूप खूप शुभेच्छा!
 20. 🎊 खरं तर माझ्याकडे तुला काहीच नाही पण तुझा दिन आणि तुझ्या हार्दिक शुभेच्छा!
 21. 🥳 तुझा वाढदिवस आहे पण माझ्याकडे काही नाही सोरी. आनंद व्हा!
 22. 🎉 तुझा बर्थडे आहे पण माझ्याकडे काहीच नाही. माफ कर बहिण!
 23. 🎂 बर्थडे गर्ल, माझ्याकडे तुला काहीच नाही पण तरीही खूप खूप शुभेच्छा!
 24. 🎈 खरं तर माझ्याकडे तुला काहीच नाही पण अनेक खूप खूप शुभेच्छा!
 25. 🎁 तुझा दिन आहे पण माझ्याकडे काही नाही, सॉरी! पण खूप खूप शुभेच्छा!
 26. 🎊 बर्थडे गर्ल, माझ्याकडे काहीच नाही पण तरीही खूप खूप खूप शुभेच्छा!

Happy Birthday Wishes For Sister In Marathi Funny

 1. 🥳 तुझा वाढदिवस आहे, पण मी माझ्या मनातील सर्व बाबी सांगणार नाही! हॅप्पी बर्थडे!
 2. 🎂 तुला माझ्याकडून काहीच मिळणार नाही, पण तुमच्या घरात जेवण चांगलं असेल ना हे!
 3. 🎉 तुझा वाढदिवस आहे पण माझ्याकडे गिफ्टसाठी पैसे नाहीत. क्षमस्व!
 4. 🎈 तुझा वाढदिवस आहे मग काय तू खास दिवसासाठी तयार राह!
 5. 🎁 तुझा वाढदिवस आहे मग आता सर्वात खराब गिफ्टसाठी तयार राह!
 6. 🎊 तुझा वाढदिवस आहे मग आता माझ्यासारख्या भावाच्या त्रासास तयार राह!
 7. 🥳 तुझा वाढदिवस आहे तरीही माझ्याकडून काहीच मिळणार नाही, आनंदी राह!
 8. 🎂 तुझा वाढदिवस आहे पण मी तुला गिफ्ट म्हणून केवळ त्रास देईन!
 9. 🎉 तुझा वाढदिवस आहे मग आता तयार राह की मी तुला खूप दिवस त्रास देईन!
 10. 🎈 तुझा वाढदिवस आहे मग आता तयार राह की माझ्याकडून काहीच नाही!
 11. 🎁 तुझा वाढदिवस आहे पण माझ्याकडे तुला काही देऊ इच्छा नाही!
 12. 🎊 तुझा वाढदिवस आहे मग घाबरू नकोस कारण मी तुला त्रास देईन!
 13. 🥳 तुझा वाढदिवस आहे म्हणून मी तुला चांगलं वागणं सुरु करणार नाही!
 14. 🎂 तुझा वाढदिवस आहे म्हणून काय मी तुला सत्य सांगणार? नो वे!
 15. 🎉 तुझा वाढदिवस आहे मग आता तयार राह की मी तुला खूप त्रास देईन!
 16. 🎈 तुझा वाढदिवस आहे पण माझ्याकडे तुला काही देण्यासाठी पैसे नाहीत!
 17. 🎁 तुझा वाढदिवस आहे पण माझ्याकडे एखादं गिफ्ट होतं तरीही तुला देत नसतं!
 18. 🎊 तुझा वाढदिवस आहे मग बरोबर आहे की माझ्याकडून काहीही नाही?
 19. 🥳 तुझा वाढदिवस आहे पण नाराज न व्हायचं सांगतो कारण माझ्याकडे काहीच नाही!
 20. 🎂 तुझा वाढदिवस आहे तरीही मी तुला त्रास देईन याची खात्री घे!
 21. 🎉 तुझा वाढदिवस आहे मग सांगतो तुला काहीच अपेक्षा ठेवू नका माझ्याकडून!
 22. 🎈 तुझा वाढदिवस आहे पण मी केवळ शुभेच्छा देईन कारण माझ्याकडे काहीच नाही!
 23. 🎁 तुझा वाढदिवस आहे पण नाराज न व्हायचं सांगतो कारण मी स्वत:लाही काही घेत नाही!
 24. 🎊 तुझा वाढदिवस आहे पण निराश न व्हा कारण मी कधीही काहीही घेऊ शकत नाही!

Birthday Wishes For Sister In Marathi Kavita

🎈 तुझा वाढदिवस आला आहे,

आनंदाच्या लाटीत बुडाल्यासारखं आहे.

खूप खूप शुभेच्छा बहिणे!

🎂 तुझा वाढदिवस साजरा करायला,

मी सदैव उत्साही असतो.

तुझ्या आनंदासाठी हार आणतो मी,

हृदयापासून शुभेच्छा सांगतो.

🎁 तू माझ्या जीवनातील,

सर्वोत्कृष्ट भाग आहेस.

तुझा दिन साजरा करण्यासाठी,

तुला खूप खूप शुभेच्छा सांगतो मी

🎉 तुझा वाढदिवस हा खास दिवस आहे,

तुझ्यासाठी हार आणतो मी.

तुझ्या आनंदासाठी खूप फार खर्च करतो,

तुला माझ्या प्रेमाची खात्री देतो.

🎊 तुझा वाढदिवस हा मोठा दिवस आहे,

त्याच्या आनंदात रमता राहतो.

तुझ्या निरोगी आयुष्यासाठी,

तुला खूप खूप शुभेच्छा सांगतो मी।

🥳 तुझा वाढदिवस हा सण आहे,

त्याच्या आनंदात सदैव रमतो मी.

तुझ्या खूप खेळण्यासाठी पैसे देतो,

तुझ्या आनंदासाठी मी काहीही करेन.

🎂 तुझा वाढदिवस हा उत्साहदायी दिवस आहे,

त्याच्या आनंदात सदैव बुडाला जाईन.

तुझ्या सुखासाठी मी काहीही करेल,

तुला माझ्या प्रेमाची खात्री देईन.

🎉 तुझा वाढदिवस हा खास दिवस आहे,

त्यात आनंद व्हावा यासाठी खर्च करतो.

तुझ्या सुंदर निरोगी आयुष्यासाठी,

तुला माझ्या प्रेमाच्या शुभेच्छा सांगतो.

🎁 तुझा वाढदिवस हा मोठा सण आहे,

त्याच्या आनंदात रमते माझे मन.

तुझ्या सुखासाठी करेल मी काहीही,

तूच माझ्या जवळ राहा आयुष्यभर..

🎈 तुझा वाढदिवस ही खूप मोठी बाब आहे,

त्यातील आनंद माझ्यासाठी महत्वाचा आहे.

तुझ्या खूप खूप आरोग्यासाठी,

तुला शुभेच्छा सांगते माझे हृदय

Best Birthday Wishes For Sister In Marathi

 1. 🎂आज तुझा वाढदिवस आहे, खरं च खूप खूप शुभेच्छा!
 2. 🎉 तुझा वाढदिवस हा खूप खास दिवस आहे, हॅप्पी बर्थडे!
 3. 🎈 तुझा वाढदिवस हा सर्वोत्कृष्ट दिवस आहे, खूप खूप शुभेच्छा!
 4. 🎁 तुझा वाढदिवस हा मोठा दिवस आहे, तुला खूप खूप आनंदी व्हा!
 5. 🎊 आयुष्यातल्या सर्व वाढदिवसात सर्वोत्तम तुझा आहे, खूप खूप आनंदी राह!
 6. 🥳 तुझा वाढदिवस हा सर्वात मनोरम दिवस आहे, खूप खूप खूप आनंदी व्हा!
 7. 🎂 तुझ्या या वाढदिवसात तू सर्वोत्कृष्ट दिवस घालव, खूप खूप खूप आनंदी राह!
 8. 🎉 तुझा वाढदिवस हा सर्वात मोठा दिवस आहे, खूप खूप शुभेच्छा!
 9. 🎈 तुझा वाढदिवस हा सर्वोत्कृष्ट दिवस आहे, तुला खूप खूप आनंदी व्हावं असं मला वाटतं!
 10. 🎁 तुझा वाढदिवस हा खरं तर सर्वात खास दिवस आहे, खूप खूप खूप शुभेच्छा!
 11. 🎊 तुझा वाढदिवस हा सर्वात महत्वाचा दिवस आहे, खूप खूप आनंदी व्हा!
 12. 🥳 तुझा वाढदिवस हा सर्वात खास व सुंदर दिवस आहे, आनंदी राह!
 13. 🎂 तुझा वाढदिवस हा सर्वोत्कृष्ट असावा, खूप खूप शुभेच्छा!
 14. 🎉 तुझा वाढदिवस हा सर्वात शुभ असावा, तुला खूप आनंद होऊ दे!
 15. 🎈 तुझा वाढदिवस हा सर्वात मनोरम असावा, खूप खूप खूप आनंदी राह!
 16. 🎁 तुझा वाढदिवस हा सर्वात अनेकांना आठवणीत राहील असावा, खूप खूप शुभेच्छा!
 17. 🎊 तुझा वाढदिवस हा सर्वोत्कृष्ट असावा, खूप खूप खूप आनंदी राह!
 18. 🥳 तुझा वाढदिवस हा सुख, समृध्दी आणि आरोग्याचा प्रतीक असावा, खूप खूप शुभेच्छा!
 19. 🎂 तुझा वाढदिवस हा तुला सुख, समृध्दी आणि आरोग्य देणारा असावा, खूप खूप शुभेच्छा!
 20. 🎉 तुझ्या या वाढदिवसाला खरे खूप खूप आनंद येऊ दे, शुभेच्छा!
 21. 🎈 तुझा या वर्षीचा वाढदिवस वर्षभरातला सर्वोत्कृष्ट असो, हॅप्पी बर्थडे!
 22. 🎁 तुझा या वर्षीचा वाढदिवस अनेक आनंद देऊन जाऊ दे, खूप खूप शुभेच्छा!
 23. 🎊 तुझा वाढदिवस हा सर्वात खूपसारखा असो, तुझ्यासाठी खरी शुभेच्छा!
 24. 🥳 तुझा वाढदिवस हा खरंतर सर्वात मोठा आणि भन्नाट असो, खूप खूप आनंदी राह!

Short Birthday Wishes For Sister In Marathi

 1. तुला खूप-खूप शुभेच्छा! भगवान तुला हंपर आनंद देवो 🥳
 2. जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुझा हा दिन अविस्मरणीय ठरोवा 🎉
 3. नि तुला खूप खूप शुभेच्छा. भगवान तुला हंपर खुशी देवो 🎊
 4. तुझ्या जीवनात केवळ खूप सुख आणि आनंद असावा 🎁
 5. जन्मदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. भगवान तुला सर्व कामात यश देवो 🥳
 6. नि तुला खूप खूप शुभेच्छा. भगवान तुझे सर्व स्वप्न पूर्ण करावे 🎈
 7. तुझ्या जीवनात केवळ खुशी, सुख व आनंदच राहावा 🤗
 8. जन्मदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. भगवान तुला हे वर्ष खूप खास ठरवुन देवो🥰
 9. तुझ्या जीवनात केवळ खर्चात आलेला आनंद राहावा 🎉
 10. तुला खूप खूप शुभेच्छा. भगवान तुला हंपर वर्षे व प्रेम देवो 🎊
 11. तुझ्या जीवनात केवळ खुशिया व समृद्धीच राहावी 🎁
 12. नि तुला जन्मदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा 🥳
 13. भगवान तुला हे वर्ष खूप खास करून देवो 🎈
 14. तुझ्या जीवनात केवळ आनंद व सुखाची लाट राहावी 🤗
 15. नि तुला जन्मदिनाच्या खूप शुभेच्छा, भगवान तुला हंपर वर्षे देवो 🥰
 16. तुझ्या जीवनात केवळ सुख व समृद्धीच राहावी 🎉
 17. नि तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा, भगवान तुला सारे इच्छा पूर्ण कराव्यात 🎊
 18. तुझ्या जीवनात केवळ खुशियांच राहाव्यात 🎁
 19. नि तुला जन्मदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा 🥳
 20. भगवान तुला सारे जीवन सुख देवो 🎈
 21. तुझ्या जीवनात केवळ आनंदाची लाट राहावी 🤗
 22. नि तुला खूप शुभेच्छा, भगवान तुला हे वर्ष खूप खास करून देवो 🥰
 23. तुझ्या जीवनात केवळ सुख व समृद्धीच राहावी 🎉
 24. नि तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा, भगवान तुला सर्व कामात यश देवो 🎊
 25. तुझ्या जीवनात केवळ खुशियांच राहाव्यात 🎁
 26. नि तुला जन्मदिनाच्या शुभेच्छा, भगवान तुला सारे स्वप्न पूर्ण करून देवो 🥳
 27. तुझ्या जीवनात केवळ सुख व आनंदच राहावा 🎈
 28. नि तुला जन्मदिनाच्या खूप शुभेच्छा, हे वर्ष तुला खूप खास व्हावे 🤗
 29. तुझ्या जीवनात केवळ प्रसन्नता व समृधीच राहावी 🥰

Also Read: 150+ Heart Touching Birthday Wishes For Sister In Hindi

Blessing Birthday Wishes For Sister In Marathi

 1. 🎂 मला आशीर्वाद दे की तुला खरे खूप खूप आनंद येईल हा वाढदिवस.
 2. 🎉 ईश्वर तुझ्या आयुष्यात सुख, समृध्दी आणि आरोग्य आणू दे.
 3. 🎈 मला आशीर्वाद दे की तुझ्या या वर्षात सर्व काही चांगलेच सुरू राहो.
 4. 🎁 मला आशीर्वाद दे की तुझ्या आयुष्यात कधीही संकटांची दूर राहो.
 5. 🎊 मला आशीर्वाद दे की हा वाढदिवस तुला खूप खूप आनंद दे.
 6. 🥳 तुला उत्तम आरोग्य आणि आयुष्यात सदैव खूप आनंद मिळावा अशी प्रार्थना.
 7. 🎂 ईश्वर तुझ्या आयुष्यात कधीही दु:ख येऊ दे नाही.
 8. 🎉 मला आशीर्वाद दे की तुझ्या आयुष्यात कोणतेही अडथळे येऊ नये.
 9. 🎈 मला आशीर्वाद दे की तुझे आयुष्य सुखी आणि समृद्ध राहो.
 10. 🎁 मला आशीर्वाद दे की तुझ्या सर्व स्वप्नांना साकार्ष मिळो.
 11. 🎊 ईश्वर तुला हारदिक आरोग्य आणि सुख देऊ दे.
 12. 🥳 मला आशीर्वाद दे की तुझ्या आयुष्यात कधीही काळिमा येऊ नये.
 13. 🎂 ईश्वर तुला सदैव खूप खूप आनंद देऊ दे.
 14. 🎉 ईश्वर तुझ्या इच्छा पूर्ण होऊ दे.
 15. 🎈 ईश्वर तुझ्या आयुष्यात कधीही कोणतेही दु:ख येऊ नये.
 16. 🎁 ईश्वर तुला हार्दिक शुभेच्छा करतो.
 17. 🎊 ईश्वर तुला आयुष्यभर सुख आणि आनंद देऊ दे.
 18. 🥳 ईश्वर तुझ्या जवळ दिन-रात सुरक्षित राहण्यास मदत करो.
 19. 🎂 मला आशीर्वाद दे की तुझ्या आयुष्यात सुख दाखविले जाऊ दे.
 20. 🎉 मला आशीर्वाद दे की तुला सदैव दु:ख पोहचविले जाऊ नये.
 21. 🎈 ईश्वर तुला सदैव खूप खूप आरोग्य आणि आनंद देऊ दे.
 22. 🎁 मला आशीर्वाद दे की तुझ्या आयुष्यात सदैव सुखच राहो.
 23. 🎊 ईश्वर तुला हार्दिक आशीर्वाद आणि शुभेच्छा करतो.
 24. 🥳 मला आशीर्वाद दे की तुझे आयुष्य सुखाचे असो.
 25. 🎂 ईश्वर तुला सदैव खूप खूप आशीर्वाद देऊ दे.
 26. 🎉 मला आशीर्वाद दे की तुझ्या आयुष्यात कोणतेही अडथळे येऊ नयेत.
 27. 🎈 ईश्वर तुला खूप खूप सुख देऊ दे.
 28. 🎁 मला आशीर्वाद दे की तुझे आयुष्य सुखाने पूर्ण राहो.
 29. 🎊 ईश्वर तुला सदैव आरोग्य आणि आनंद देऊ दे.
 30. 🥳 ईश्वर तुला खूप खूप आनंद देऊ दे.

Latest Posts

1 thought on “200+ Birthday Wishes For Sister In Marathi [2024]”

 1. Pingback: 180+ Birthday Wishes For Sister In Tamil [2024]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top