100+ Birthday Wishes For Girlfriend In Marathi

Welcome to Special Birthday Wishes! In today’s post, we’re gonna share a collection of over 100 birthday wishes for your girlfriend in Marathi. 

Birthdays are a special occasion to celebrate the love and joy that our partners bring into our lives, and what better way to express your affection than through the beautiful language of Marathi. 

Whether you are looking for romantic, funny, or heartfelt messages, we have gathered a diverse range of wishes that will surely make your girlfriend feel cherished and adored on her special day. 

So, join us as we dive into this collection of birthday wishes that will help you convey your deepest emotions and make her day truly unforgettable. Let’s celebrate love and create magical moments with these Marathi birthday wishes for your beloved girlfriend!

Also Read: 2 Line Birthday Wishes for Girlfriend

Happy Birthday Wishes For Girlfriend In Marathi

 1. आज तुझ्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा, माझी मोलाची गरज आहे की तुझ्या जीवनात धडके असणारी प्रेम, आनंद आणि सुखाची खुंटी सदा भरली असो! 🎉🎂💖🌟
 2. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा, माझ्या प्रेमाच्या फुलांच्या मधुर सुगंधाने तुझं आयुष्य सुंदर आणि सुखद व्हावं! 🎉🎂😍🌺
 3. आज तुमचं वाढदिवस आहे, माझं दिल आपल्याला वाढवतं. आपल्याला एक खास दिवस आहे, तुमच्या सर्व क्षणांमध्ये आनंद आणि प्रेम निर्माण करा! 🎉🎂💖❤️
 4. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा, तुमच्या आयुष्याचं सर्वोत्कृष्ट वर्ष म्हणून माझं प्रेम तुमच्या जीवनात नेहमीच प्रकाशित राहो! 🎉🎂💖✨
 5. आज वाढदिवसी तुमच्या सगळ्या स्वप्नांचं पूर्ण होवो, तुमच्या जीवनात आनंद आणि प्रेम नेहमीच वाढत राहो! 🎉🎂🌟💕
 6. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा! आपल्या जीवनात खूप प्रेमाचं भर असो, आनंद वाढवो आणि तुमच्या सर्व इच्छांचे साकार करो! 🎉🎂💖🌈
 7. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा, माझं प्रेम तुझ्यावर असा आहे की तुमच्या जीवनात केवळ प्रेम, सुख आणि सप्तरंगी खुशीचं वाटतंय! 🎉🎂😍🌈
 8. आज तुझं वाढदिवस आहे, तुझ्या जीवनात आनंद आणि प्रेमाचं पर्व सुरू व्हावं! जीवनातील चांगल्या गोष्टींना तुझं वाढदिवस एक नवीन आरंभ द्यावं! 🎉🎂💖🌺
 9. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा, तुमच्या आयुष्यातील हरेक दिवस तुमचं सगळं सपनं पूर्ण करो आणि तुमचं प्रेम नेहमीच वाढत राहो! 🎉🎂💖✨
 10. तुमचं वाढदिवस आज आहे, त्यानिमित्ताने तुमचं जीवन सोपं आणि खूप खूप सुंदर व्हावं! आनंदाच्या दिवाळाची अगदी विशेष शुभेच्छा! 🎉🎂💖🌟
 11. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा, तुमच्या जीवनात उमेद, प्रेम आणि सुख नेहमीच वाढत राहो! आजचा दिवस तुमच्या जीवनात एकदा तरी खास व्हावा! 🎉🎂😍🌺
 12. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा! तुमचं वाढदिवस आपल्या प्रेमाच्या चांदण्याच्या रवींद्र आहे, ज्याने तुमच्या आयुष्यातील सर्व अंधारांना हरवून घेतलंय! 🎉🎂💖✨
 13. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा, माझं दिल तुझ्या लाडाचं भरभराट करतं! आपल्या आयुष्यात तुमचं हरेक इच्छा पूर्ण होवो आणि प्रेम नेहमीच वाढत राहो! 🎉🎂💖💕

Heart Touching Birthday Wishes For Girlfriend In Marathi

 1. तुमच्या माझ्या आयुष्यात आल्याने माझं आयुष्य सोन्यासारखं झालं आहे. तुमच्यासाठी माझ्या भावना अगदी खालच्या खाली आहेत. 💞👫
 2. तुमच्या आगमनाने माझ्या प्रेमात अधिक गरज लागली. हा जन्मदिन तुमच्यासाठी खास करण्यासाठी… 😍👫
 3. तुमच्या सोबत असताना जगणं हे खूप सुंदर वाटतं. तुमच्या या विशेष दिवशी खूप खूप शुभेच्छा…🥳👫
 4. तुमच्या प्रेमामुळे माझं जीवन सुखी झालं आहे. तुमच्यासाठी हे प्रेम अगदी सततच राहील…💝👫
 5. तुमच्या माझ्या आयुष्यात येण्याने माझं आयुष्य दुहेरी प्रमाणे भरलं आहे. 🥰👫
 6. तुमच्या जन्मदिनी माझ्या प्रेमाची अधिक भावना वाटू इच्छिते…😍👫
 7. तुमच्या प्रेमामुळे मी केवळ खूप खूप भाग्यवान आहे. खूप खूप शुभेच्छा..💖👫
 8. मी तुमच्यापेक्षा अधिक काही करू शकत नाही पण तुमच्याकडून माझ्यासाठी असलेले प्रेम आणि आदर मला अधिक खूष करते. 😘👫
 9. माझ्या जीवनात आलेल्या सर्वोत्तम गोष्टींपैकी एक म्हणजे तुम्ही. खूप खूप शुभेच्छा!😊👫
 10. तुमच्या प्रेमातूनच माझा जगण्याचा अर्थ समजला. खूप खूप शुभेच्छा!🥰👫
 11. तुमच्या प्रेमामुळे माझ्या आयुष्याला खास अर्थ लागला आहे. खूप खूप शुभेच्छा!😘👫
 12. मी जे काही आहे ते फक्त आणि फक्त तुमच्या प्रेमामुळे. खूप खूप शुभेच्छा!💕👫
 13. तुमच्या प्रेमातूनच मला जगण्याची संकल्पना आली आहे. खूप खूप शुभेच्छा!😍👫
 14. माझ्या जीवनातील सर्वात मोलाची व्यक्ती म्हणजे तुम्ही. खूप खूप शुभेच्छा!💝👫
 15. तुमच्या प्रेमाने माझ्यात अधिक जिव्हाळ्याची भावना येऊन गेली आहे. 💗👫
 16. माझं प्रेम तुमच्यावरच केंद्रित असेल असं मी इच्छितो. 🥰👫
 17. माझ्या मनातील सर्वात मोठी भावना म्हणजे तुमच्यावरचे प्रेम. 😍👫
 18. तुमच्या प्रेमामुळेच माझं आयुष्य दिवाळीच्या मानाने प्रकाशित झालेले आहे. 😘👫

Long Romantic Birthday Wishes For Girlfriend In Marathi

 1. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा माझ्या प्रियतमे! तू माझ्या आयुष्याचा प्रकाश आहेस आणि तुझ्याशिवाय माझे आयुष्य अधुरे वाटते. तुझ्यावर खूप प्रेम करतो! ❤️ (Happy birthday my love! You are the light of my life and my life feels incomplete without you. I love you very much!)
 2. जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा माझ्या प्रेयसी! तू माझ्यासाठी खास आहेस आणि मला तुझ्यावर खूप अभिमान आहे. तुझ्या प्रत्येक वाढदिवसाबरोबर तू अधिक सुंदर आणि आश्चर्यकारक बनतेस. ✨ (Happy birthday my dear girlfriend! You are special to me and I am so proud of you. With every birthday, you become more beautiful and amazing.)
 3. जन्मदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा माझ्या स्वीटहार्ट! तुझ्या प्रत्येक स्मितीने माझे मन मोहित करते आणि तुझ्या प्रत्येक स्पर्शाने मला आनंद मिळतो. मी तुझ्यावर वेड आहे! (Happy birthday my sweetheart! Every smile of yours wins my heart and every touch of yours brings me joy. I am crazy about you!)
 4. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या राणी! तू माझ्या जगताची राणी आहेस आणि तुझ्याशिवाय माझं राज्य अधुरं आहे. तुझ्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मी काहीही करायला तयार आहे! (Happy birthday my queen! You are the queen of my world and my kingdom is incomplete without you. I am ready to do anything to fulfill your wishes!)
 5. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या परी! तू माझ्या आयुष्यातील परी आहेस आणि तुझ्या जादुई स्पर्शाने माझं आयुष्य आनंदमय बनवतेस. ✨ (Happy birthday my angel! You are the angel in my life and your magical touch makes my life joyful.)
 6. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या लाडकी! तू माझ्यासाठी खूप लाडकी आहेस आणि मी तुझ्यावर जन्मभर प्रेम करेन. तुझ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने खास आश्चर्य तुझ्या वाट पाहत आहे! (Happy birthday my darling! You are very special to me and I will love you forever. A special surprise awaits you on your birthday!)
 7. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या चांदण्या! तू आकाशातील चांदण्यासारखी सुंदर आहेस आणि माझ्या रात्री प्रकाशमान करतेस. (Happy birthday my moonlight! You are as beautiful as the moon in the sky and illuminate my nights.)
 8. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या सगळ्यात खास! तू माझ्यासाठी सगळ्यात खास आहेस आणि तुझ्याशिवाय माझं आयुष्य अर्थहीन आहे. तुझ्यावर सतत प्रेम करतो! (Happy birthday my most special one! You are the most special to me and my life is meaningless without you. I love you always!)
 9. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या हसमुख आत्मीय! तुझं नेहमी हसणं मला खूप आनंद देते आणि तुझ्या आनंदातच माझा आनंद आहे. (Happy birthday my cheerful soul! Your constant smile gives me immense joy and my happiness lies in your happiness.)
 10. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या प्रेयसी! तू माझ्यासाठी स्वर्गासारखी आहेस आणि तुझ्याबरोबर प्रत्येक क्षण हे स्वर्गीय सुख आहे. ☁️ (Happy birthday my love! You are like heaven to me and every moment with you is a heavenly bliss.)

Best Birthday Wishes For Girlfriend In Marathi

 1. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा माझ्या प्रियतमे! तू माझ्या आयुष्याचा प्रकाश आहेस आणि तुझ्याशिवाय माझे आयुष्य अधुरे वाटते. तुझ्यावर खूप प्रेम करतो! (Happy birthday my love! You are the light of my life and my life feels incomplete without you. I love you very much!)
 2. जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा माझ्या प्रेयसी! तू माझ्यासाठी खास आहेस आणि मला तुझ्यावर खूप अभिमान आहे. तुझ्या वाढदिवसाबरोबर तू अधिक सुंदर आणि आश्चर्यकारक बनतेस. (Happy birthday my dear girlfriend! You are special to me and I am so proud of you. With every birthday, you become more beautiful and amazing.)
 3. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या स्वीटहार्ट! तुझ्या प्रत्येक स्मितीने माझे मन मोहित करते आणि तुझ्या प्रत्येक स्पर्शाने मला आनंद मिळतो. मी तुझ्यावर वेड आहे! (Happy birthday my sweetheart! Every smile of yours wins my heart and every touch of yours brings me joy. I am crazy about you!)
 4. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या परी! तू माझ्या आयुष्यातील परी आहेस आणि तुझ्या जादुई स्पर्शाने माझं आयुष्य आनंदमय बनवतेस. (Happy birthday my angel! You are the angel in my life and your magical touch makes my life joyful.)
 5. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या चांदण्या! तू आकाशातील चांदण्यासारखी सुंदर आहेस आणि माझ्या रात्री प्रकाशमान करतेस. (Happy birthday my moonlight! You are as beautiful as the moon in the sky and illuminate my nights.)
 6. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या प्रेयसी! तू माझ्यासाठी स्वर्गासारखी आहेस आणि तुझ्याबरोबर प्रत्येक क्षण हे स्वर्गीय सुख आहे. (Happy birthday my love! You are like heaven to me and every moment with you is a heavenly bliss.)
 7. जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! तू अविश्वसनीय, प्रेरणादायी आणि दयाळ आहेस. माझ्या आयुष्यात तू असल्याबद्दल मी खूप भाग्यवान आहे. तुझे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी नेहमी तुझ्या पाठीशी आहे! (Happy birthday! You are incredible, inspiring, and kind. I am so lucky to have you in my life. I am always here for you to fulfill your dreams!)
 8. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या लाडकी! तुला कोणत्याही गोष्टीची कधीही कमतरता येऊ नये. तू सर्वस्व खास आहेस! (Happy birthday my darling! May you never fall short of anything. You are special in every way!)
 9. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा! तुझ्या आयुष्यातील प्रत्येक दिवस आनंद, यश आणि प्रेमाने भरलेला असो. (Happy birthday! May every day of your life be filled with joy, success, and love.)
 10. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा! तू नेहमी प्रफुल्लित आणि हसमुख राह! (Happy birthday! May you always stay happy and cheerful!)

Also Read: Birthday Wishes For Principal From Students

Birthday Wishes For Love In Marathi

 1. तुमचा जन्मदिन हा स्वत:च एक त्याग आहे, तुमच्यासाठी माझ्या त्यागाची कल्पना घेऊन… 💕👫
 2. तुमच्या मृत्यूपेक्षा माझं जन्मघेणं जास्त महत्वाचं आहे, असं जाणूनही तुम्ही जन्म घेतला…🤗👫
 3. लग्नाचं मुहूर्त तरी काढता कामी न आलं तरी आमचं प्रेम कायम राहील, ही माझी इच्छा…😍👫
 4. माझ्या प्रेमात तुम्हाला स्थान दिल्याबद्दल तुम्हाला खूप खूप आभार…💕👫
 5. तुमच्या प्रेमामुळे माझ्या जगण्याला खरे अर्थ लागला आहेत…🥰👫
 6. तुमच्या चेहऱ्यावरील आनंद हा माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम आनंद…😘👫
 7. तुमच्या प्रेमाने माझ्या आत्माला नवी सावली मिळाली…💕👫
 8. तुमच्या प्रेमाने माझ्या जीवनातील साऱ्या विरोधांना कधीच हरवलं नाही…🥰👫
 9. तुमच्या प्रेमाच्या आश्वासनामुळे आता माझा जीव आनंदी आहे…😍👫
 10. तुमच्या प्रेमामुळेच माझ्या जीवनाला खरे अर्थ आले…💞👫
 11. तुमच्या प्रेमातूनच माझ्या आत्माला निरोगीपणा लाभला…😘👫
 12. तुमच्या प्रेमाने माझं सारं सौंदर्य दुगुनीत झालंय…🥰👫
 13. तुमच्या प्रेमाचा फायदा मला घराबाहेर पडतानाच होतोय…😍👫
 14. तुमच्या प्रेमातूनच माझ्या आत्माला आत्मविश्वास लाभला…🥰👫
 15. तुमच्या प्रेमामुळे माझ्या आयुष्यात नवी आशा वाहतेय…😘👫
 16. तुमच्या प्रेमाने माझ्या सर्व कष्टाला उद्धार मिळाला…💞👫
 17. तुमच्या प्रेमाची कल्पना केल्यावरच माझ्या आयुष्याला अर्थ लागतो…😍👫

Romantic Birthday Wishes For Girlfriend In Marathi

 1. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा माझ्या प्रियतमे! तू माझ्या आयुष्याचा प्रकाश आहेस आणि तुझ्याशिवाय माझे आयुष्य अधुरे वाटते. तुझ्यावर खूप प्रेम करतो! (Happy birthday my love! You are the light of my life and my life feels incomplete without you. I love you very much!)
 2. जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा माझ्या परी! तू माझ्या आयुष्यातील परी आहेस आणि माझं जग तूच सुंदर करतेस. ✨ (Happy birthday my angel! You are the angel in my life and you make my world beautiful.)
 3. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या स्वीटहार्ट! तुझ्या प्रत्येक सुरात माझ्या हृदयाला स्पर्श करते आणि तुझ्या प्रत्येक उपस्थितीत मला आनंद मिळतो. मी तुझ्यावर वेड आहे! (Happy birthday my sweetheart! Every sound of yours touches my heart and I find joy in your every presence. I am crazy about you!)
 4. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या लाडकी! तू माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा खजिना आहेस आणि मी तुझ्यावर जन्मभर प्रेम करेन. (Happy birthday my darling! You are the greatest treasure of my life and I will love you forever.)
 5. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या राणी! तू माझ्या जगताची राणी आहेस आणि तुझ्यावर प्रेम करणे हे माझे सौभाग्य आहे. (Happy birthday my queen! You are the queen of my world and it’s my privilege to love you.)
 6. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या चांदण्या! तू आकाशातील चांदण्यापेक्षा अधिक सुंदर आहेस आणि माझे जग उजागर करतेस. (Happy birthday my moonlight! You are more beautiful than the moon in the sky and you light up my world.)
 7. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या हसमुख आत्मीय! तुझं नेहमी हसणं मला खूप आनंद देते आणि तुझ्या आनंदातच माझा आनंद आहे. (Happy birthday my cheerful soul! Your constant smile gives me immense joy and my happiness lies in your happiness.)
 8. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या प्रेयसी! तू माझ्या आयुष्यात आल्यापासून प्रत्येक दिवस खास बनला आहे. (Happy birthday my love! Ever since you came into my life, every day has become special.)
 9. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या सगळ्यात खास! तू माझ्या जगात सर्वात खास आहेस आणि तुझ्यासोबत असण्याने माझं आयुष्य पूर्ण वाटते. (Happy birthday my most special one! You are the most special in my world and being with you makes my life complete.)
 10. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या चमकती तारा! तू माझ्या रात्री इतकी चमकतेस जितके आकाशातील तारेही मागे पडतात. ✨ (Happy birthday my shining star! You shine so brightly in my nights that even the stars in the sky fall behind.)
 11. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या प्रेयसी! तू माझ्या पाठीशी असल्यामुळे मी कोणत्याही गोष्टीला घाबरत नाही. तू माझी ताकद आहेस! (Happy birthday my love! I am not afraid of anything because you are by my side. You are my strength!)
 12. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या स्वप्नातील मुली! तू माझ्या स्वप्नातील मुलगी आहेस आणि तुझ्यासोबत माझे सर्व स्वप्न पूर्ण होण्याची मला खात्री आहे. (Happy birthday my dream girl! You are the girl of my dreams and I am sure all my dreams will come true with you.)

Latest Posts

2 thoughts on “100+ Birthday Wishes For Girlfriend In Marathi”

 1. Pingback: 100+ Romantic Birthday Wishes For Girlfriend In Hindi [2024]

 2. Pingback: 18th Birthday Captions for Instagram [2024]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top